RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2016 m. II ketvirčio duomenis

Publikuota: 2016 m. rugsėjo 30 d. penktadienis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia 2016 m. II ketvirčio elektroninių ryšių rinkos duomenis. 2016 m. II ketvirtį toliau sparčiai auga pažangia judriojo ryšio technologija LTE grįstų interneto prieigos paslaugų prieinamumas (LTE bazinių stočių skaičius per metus išaugo 77 proc.) ir naudojimasis šiomis paslaugomis (šios paslaugos abonentų skaičius per metus padidėjo 2,7 karto), vis didesnė vartotojų dalis naudojasi 100 Mb/s ir didesnės spartos internetu, toliau populiarėja IP televizija.

RRT duomenimis, abonentų, kurie naudojosi pažangesne judriojo ryšio technologija LTE grįstomis interneto prieigos paslaugomis, skaičius per 2016 m. II ketvirtį išaugo 21,5 proc., o per metus – 2,7 karto ir pasiekė 829,2 tūkst. Augant abonentų, kurie naudojasi LTE technologija teikiamomis paslaugomis, skaičiui, auga ir duomenų srautai viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose. 2016 m. II ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu, 14,6 proc. išaugo šiuo būdu išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis – jis pasiekė 14 167 terabaitus (TB). 2016 m. I pusmetį, palyginti su 2015 m. I pusmečiu, išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis išaugo beveik du kartus.

Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius per 2016 m. II ketvirtį išaugo 1,4 proc., o per metus – 7,6 proc. ir 2016 m. birželio 30 d. sudarė 1 229,0 tūkst. Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2016 m. II ketvirčio pabaigoje siekė 42,8 proc., per antrąjį ketvirtį išaugo 0,7 procentinio punkto, per metus – 3,4 procentinio punkto. 2016 m. II ketvirčio pabaigoje 72,6 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčio interneto prieigos paslaugomis. Didžioji dauguma (42,2 proc.) plačiajuosčio interneto prieigos abonentų prie interneto jungėsi šviesolaidinėmis ryšio linijomis. 2016 m. II ketvirtį abonentų, kurie naudojosi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius pasiekė 530,8 tūkst., per ketvirtį jų skaičius išaugo 1,2 proc. (6,4 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 7,9 proc.

2016 m. II ketv. pabaigoje 40,5 proc. namų ūkių, plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas gavusių naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, galėjo naudotis  30 Mb/s ir didesne interneto sparta, 12,4 proc. – didesne negu 100 Mb/s sparta (prieš metus šie skaičiai buvo atitinkamai 37,0 proc. ir 10,8 proc.).

2016 m. II ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos augo 0,03 proc. ir siekė 160,80 mln. Eur. 2016 m. I pusmetį, palyginti su 2015 m. I pusmečiu, sektoriaus pajamos išaugo 4,2 proc.

Daugiau augo pajamos už teikiamas paketinio duomenų perdavimo paslaugas judriojo ryšio rinkoje:2016 m. II ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu, šios pajamos išaugo 10,4 proc., o palyginti 2016 m. I pusmetį su 2015 m. I pusmečiu, pajamos išaugo 44,4 proc.

2016 m. II ketvirtį elektroninių ryšių operatoriai toliau investavo į plačiajuosčio ryšio tinklus (LTE, šviesolaidinio ryšio linijomis grįstus tinklus). Investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą 2016 m. II ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu, sumažėjo 36,6 proc. ir sudarė 21,51 mln. Eur, o palyginti 2016 m. I pusmetį su 2015 m. I pusmečiu, investicijos išaugo 58,3 proc.

2016 m. II ketvirtį judriojo telefono ryšio abonentų skaičius išliko pastovus, toliau mažėjo fiksuotojo telefono ryšio abonentų skaičius. 2016 m. II ketvirčio pabaigoje buvo naudojamasi 4 182,5 tūkst. aktyvių judriojo telefono ryšio SIM kortelių. Šis skaičius, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu, išaugo 0,6 proc., per metus sumažėjo 0,04 proc. Viešosiomis fiksuotojo telefono ryšio paslaugomis 2016 m. II ketvirčio pabaigoje naudojosi 549,7 tūkst. abonentų, ir jų skaičius, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu, sumažėjo 1,0 proc., per metus – 3,2 proc.

Nors daugiausia mokamos televizijos paslaugų abonentų naudojosi kabelinės TV paslaugomis (54,1 proc.), tačiau nuolat auga IP technologijomis teikiamų televizijos paslaugų abonentų skaičius ir procentinė dalis – per metus IPTV abonentų procentinė dalis išaugo 4,8 procentinio punkto.

2016 m. II ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per antrąjį 2016 m. ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą. Visa apžvalga apie 2016 m. ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje.

Šaltinis: pranešimas spaudai
Kopijuoti, platinti, skelbti bet kokią portalo News.lt informaciją be raštiško redakcijos sutikimo draudžiama.

facebook komentarai

Naujas komentaras

     

 


Captcha
 

Populiariausi straipsniai