Bus kuriama vieninga žiniasklaidos informacinė sistema

Publikuota: 2017 m. lapkričio 3 d. penktadienis

Siekiant padidinti visuomenės  informavimo priemonių veiklos viešumą ir skaidrumą, Vyriausybė teikia Seimui Visuomenės informavimo įstatymo pataisas.

Siūloma sukurti vieningą viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą (VIRSIS), kurioje būtų visi duomenys apie šią veiklą.  

Dabar dėl skirtingai tvarkomų  duomenų neproporcingai didėja deklaravimo našta, informacinių sistemų administravimo, eksploatavimo kaštai. Nėra atskiros viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų posistemės, o nemokamai pateikiami tik ribotos apimties duomenys apie juridinius asmenis. Tad viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaruojamų duomenų apimtis bei mastas nepakankamai užtikrina visuomenės informavimo procesų skaidrumą.

Siūloma nustatyti pareigą deklaruoti duomenis visiems viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) dalyviams, nepriklausomai nuo jų turimo turto dalies ar akcijų skaičiaus. Dabar duomenys pateikiami, jei turima daugiau kaip 10 proc. viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) akcijų ar turto.

VIRSIS būtų skelbiami už visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingo asmens vardas ir pavardė, jei už turinį atsako ne juridinio asmens vadovas. Taip pat būtų viešinamas akcininkų, narių, dalininkų ir kitų dalyvių sąrašas, kuriame būtų nurodyta nuosavybės teise turima ar valdoma juridinio asmens turto dalis procentais arba akcijų skaičius ir balsų dalis procentais. Bus būtina pateikti informaciją apie padarytą rimtą profesinį pažeidimą ir už jį skirtą sankciją, nurodyti iš politinės reklamos, iš biudžeto už šią veiklą gautas lėšas ir kitus šiuo metu neviešinamus duomenis. 

Numatoma, kad VIRSIS galėtų pardėti veikti 2019 m. IV ketvirtyje, šios sistemos steigimas kainuotų apie 420 tūkst. eurų, o jos palaikymui metams reikėtų apie 35 tūkst. eurų.

Šaltinis: pranešimas spaudai
Kopijuoti, platinti, skelbti bet kokią portalo News.lt informaciją be raštiško redakcijos sutikimo draudžiama.

facebook komentarai

Naujas komentaras

     

 


Captcha
 

susiję straipsniai