VDU ir LEU pasirašys integracijos sutartį

Publikuota: 2017 m. vasario 3 d. penktadienis

Vasario 6 d., pirmadienį, 11.30 val. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) centrinių rūmų (Studentų g. 39, Vilnius) 204 aud. J. E. prezidentas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) tarybos pirmininkas Valdas Adamkus, LEU tarybos pirmininkas Henrikas Algirdas Juškevičius, VDU Senato pirmininkas prof. Zigmas Lydeka, LEU Senato pirmininkas prof. Audronius Vilkas, VDU rektorius prof. Juozas Augutis ir LEU rektorius prof. Algirdas Gaižutis pasirašys universitetų integracijos sutartį.

VDU ir LEU pritaria Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės siekiui konsoliduoti išskaidytą Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklą, todėl imasi iniciatyvos, sprendžiant aktualius švietimo sistemos klausimus, ir, vadovaudamiesi LR Konstitucijoje bei Mokslo ir studijų įstatyme nustatyta universitetų autonomija, įtvirtina jau prieš 2 metus pradėtą universitetų integracijos procesą. Šia sutartimi VDU ir LEU įsipareigoja stiprinti kokybę, telkti mokslo ir studijų potencialą, didinti tarptautinį konkurencingumą, konsoliduoti žmogiškuosius, infrastruktūrinius ir finansinius įstaigų išteklius.

Integracijos procese iki 2018 m. Lietuvos edukologijos universitetas taps VDU Edukologijos akademija, kuri užtikrins XXI a. mokytojų rengimą Lietuvai. Geriausi šalies ekspertai, tyrėjai ir mokytojai drauge su tarptautine mokslininkų grupe bendradarbiaudami jau šiuo metu tobulina pedagogų rengimo koncepciją, kuri atlieptų rytojaus mokyklos siekius: ugdyti kertines socialines kompetencijas, atliepti skirtingus kiekvieno mokinio mokymo(si) poreikius, ugdyti sisteminio žinių taikymo gebėjimus, taikyti ir integruoti į ugdymo procesą naujausias technologijas, užtikrinti vaiko gerovę, o mokymosi procesą padaryti patrauklų, įdomų ir įtraukiantį, mažinantį atskirtį tarp didžiųjų miestų ir regionų bei skatinantį inovacijas. Akademijoje planuojama vystyti ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Šiuo metu beveik 60 proc. mokytojų yra vyresni nei 50 metų amžiaus.

VDU ir LEU jau yra įvykdę šiuos integracijos etapus: 2015 m. pasirašyta universitetų klasterio sutartis, 2016 m. jungimosi procesams pritarė LEU Senatas ir Taryba bei VDU Senatas ir Taryba, 2016 m. kovo mėn. abiejų aukštųjų mokyklų integracijos klausimas svarstytas ir palankiai įvertintas LR Vyriausybės Strateginio planavimo komitete, gautas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pritarimas, 2016 m. gegužės mėn. parengtas jungtinis VDU ir LEU mokslininkų pedagogų rengimo koncepcijos projektas, 2016 m. birželio mėn. parengtas VDU ir LEU jungimosi projektas ir veiksmų planas.

Šaltinis: pranešimas spaudai
Kopijuoti, platinti, skelbti bet kokią portalo News.lt informaciją be raštiško redakcijos sutikimo draudžiama.

facebook komentarai

Naujas komentaras

     

 


Captcha