Matematikos žaidimai - efektyvi mokymosi priemonė

Šaltinis: ucc.lt 

Siekiant ištirti mokomojo žaidimo apie matematiką „Monkey Tales“ efektyvumą, buvo atliktas tyrimas su 88 vaikais juos išskaidant į tris grupes. Pirmoji grupė turėjo žaisti ir spręsti matematikos uždavinius žaidime tris savaites, antroji grupė turėjo daryti tą patį įprastu būdu – ant popieriaus, o trečioji grupė buvo kontrolinė. Matematikos uždavinių sprendimas buvo matuojamas pagal tai kaip prieš tyrimą ir po tyrimo vaikams pavyko atlikti elektroninį aritmetinį testą. Rezultatai parodė, kad vaikai, žaidusieji kompiuterinius žaidimus, pasirinko daugiau teisingų atsakymų negu vaikai iš kitų tyrimo grupių. 

Taip pat tyrimo metu buvo tikrinamas vaikų įsitraukimas į „Monkey Tales“, rezultatai parodė, kad vaikai žaidimą apibūdino kaip linksmą, įtraukiantį, fantastišką. Dauguma jų norėjo žaisti žaidimą daugiau ir dažniau. Tačiau niekas nenorėjo spręsti papildomų įprastinių užduočių. Tyrimas parodė, kad žaidimas labiau motyvavo vaikus mokytis bei buvo pastebėtas geresnis mokymosi efektyvumas. Tolimesni tyrimai turėtų atskleisti kaip žaidimas padeda pasiekti geresnius mokymosi rezultatus.

Bendros tendencijos
Rimtųjų arba mokomųjų žaidimų (angl. Serious games) svarba yra pastebimai išaugusi. Rinkos tyrimų kompanija „iDate“ prognozuoja, kad šio sektoriaus pasaulinė apyvarta turėtų pasiekti 6.6 milijardo dol. 2015–aisiais. Pirmasis sektorius, kur buvo panaudoti rimtieji žaidimai buvo gynyba. Būtent JAV kariuomenė naudoja žaidimus siekiant pritraukti naujus darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją ir išmokyti dirbti su žmonėmis iš skirtingų kultūrų. Rimtieji žaidimai naudojami įvairiose darbinėse sferose, siekiant tobulinti darbuotojų įgūdžius. Pavyzdžiui, „Flemish organizacija U&I Learning“ kuria žaidimus AUDI kompanijai, kad jie galėtų savo personalą apmokyti saugumo principų ir pan.

Žaidimai mokslo srityje
Susidomėjimas rimtaisiais žaidimais išaugęs ir švietimo srityje. Pagrindinė mintis yra ta, kad vaikams reikia turėti tam tikrų žinių ir specialių įgūdžių, kad galėtų laviruoti pramoginiame žaidime. Jeigu edukaciniai žaidimai būtų tokie pat įdomūs, įtraukiantys ir motyvuojantys, tada vaikai mokytųsi su didžiausiu malonumu, neatsiplėšdami nuo žaidimo ir taip įgydami daug žinių.  „Monkey Tales“ žaidimas buvo sukurtas pagal šią filosofiją. Trimatis nuotykinis žaidimas turi keletą versijų, skirtų moksleiviams nuo antros iki šeštos klasės. Žaidimo metu vaikai sprendžia praktinius matematikos uždavinius, dėlioja dėliones (angl. puzzle) ir sprendžia galvosūkius – visi jie susiję su matematikos mokymusi, tačiau pateikiami itin patrauklia ir įtraukiančia forma.