SMK plečia tarptautinį bendradarbiavimą

Socialinių mokslų kolegija, siekdama suteikti SMK bendruomenės nariams kuo įvairesnės globalios patirties, užmezgė ryšius su žinomomis ir gerai vertinamomis institucijomis Lotynų Amerikoje, Azijoje, Balkanų ir kitose Europos šalyse.
Globalumas – viena kertinių SMK vertybių!

Todėl tikimasi, kad jau 2017/2018 mokslo metais SMK studentai ir personalas galės tobulintis šių naujų SMK partnerių institucijose:

2017/2018 mokslo metais toliau bus tęsiama partnerystė ir su jau esamais partneriais – aukštosiomis mokyklomis iš Azijos, JAV, Rytų Europos, Balkanų ir Vakarų Europos. Socialinių mokslų kolegija dirba tam, kad užtikrintų kuo įvairesnes tarptautinės veiklos galimybes visai SMK bendruomenei.